Bezplatné ocenenie Čo dokážeme

Realitná kancelária Time 4 Dreams sa okrem predaja, kúpy a prenájmu venuje aj oceňovaniu nehnuteľností do dedičských konaní. Aktívne to má pod palcom už niekoľko rokov nitrianska realitná maklérka Sylvia Gallová. „Oceniť nehnuteľnosť potrebujú ľudia, keď príde k úmrtiu osoby, ktorá vlastnila nehnuteľnosť,“ uviedla S. Gallová. Ako to funguje? Po telefonickom rozhovore si realitná maklérka dohodne termín s klientom. Každú nehnuteľnosť navštívi osobne, pri tvorbe ocenenia vychádza z listu vlastníctva a po vypracovaní sama zanesie ocenenie notárovi. „Na vypracovanie potrebujem predvolanie, ktoré dostali, údaje o objednávateľovi a list vlastníctva. Ten si viem aj sama stiahnuť v prípade, že ho klient nemá,“ opisuje priebeh S. Gallová.

Ocenenie nehnuteľnosti môže robiť realitná kancelária alebo znalec. Ocenenie od realitnej kancelárie sa dá použiť iba pre notára k dedičskému konaniu. Vychádza však finančne výhodnejšie ako samotný znalecký posudok a aj časovo trvá jeho vypracovanie kratšiu dobu. Niekedy samotný notár odporúča pozostalým vypracovanie ocenenia realitnou kanceláriou, lebo to zjednoduší a zrýchli dedičské konanie. „V realitnej kancelárií Time 4 Dreams vychádza jedno ocenenie 100 eur a vypracovanie garantujeme do troch pracovných dní. Okrem toho sa snažíme klientom pomôcť, keď nemajú nehnuteľnosť papierovo v poriadku,“ hovorí o podrobnostiach realitná maklérka. Celkovo odporúča účastníkom dedičského konania, aby si našli realitnú kanceláriu s profesionálnym prístupom ku klientom, ktorá rieši oceňovanie osobne a nie iba na základe formulárov. Nehnuteľnosti sú háklivé, môžu nastať komplikácie, preto treba mať všetko v poriadku.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.